Suchy jastrych PDF Drukuj E-mail
W domu - Podłogi
Autor Maciej Strzałkowski   
Wtorek, 19 Luty 2008 21:32

Suchy jastrych

Etapy montażu
 

Elementy jastrychowe Rigidur składają się z dwóch płyt gipsowo-włóknowych Rigidur sklejonych z przesunięciem tworzącym felce na wszystkich krawędziach. Suchy jastrych Rigidur stanowi doskonały podkład pod wszelkie materiały wykończeniowe i zalecany jest zwłaszcza tam, gdzie nie ma możliwości wykonania wylewki cementowej (np. na stropach drewnianych) lub gdy stropy nie są dostatecznie wytrzymałe (Rigidur jest lekki).

 

System jest bardzo prosty i szybki w montażu oraz umożliwia użytkowanie podłogi już następnego dnia. Pozostałe zalety systemu Rigidur to:
- możliwość docieplenia i wygłuszenia posadzki
- czysty montaż
- zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
- możliwość zastosowania pod wszystkie typy wykładzin podłogowych
- poręczny format (0,5 x 1,5 m)


1. Suchy jastrych Rigidur
2. Klej Rigidur
3. Wkręty Rigidur lub zszywki (na złączach)
4. Masa szpachlowa Rigidur
5. Masa szpachlowa Rigiplan (w razie potrzeby)
6. Pas wełny o grubości 10 mm
7. Materiał izolacyjny (w razie potrzeby)
 
Wyrównanie nierówności podłoża
 
Niewielkie nierówności podłoża, poniżej 5 mm (zadziory, ziarna piasku), wyrównuje się układając pośrednią warstwę np. tektury falistej, pianki polietylenowej, wełny mineralnej, itp. Nierówności podłoża do 20 mm (zagłębienia) wyrównuje się masą szpachlową Rigips lub płynną masą szpachlową Rigiplan. Nierówności powyżej 20 mm i różnice w poziomie posadzki niweluje się podsypką wyrównującą Rigips (na stropach drewnianych należy ułożyć warstwę wykładziny zabezpieczającej przed przesypywaniem się podsypki), umożliwiającej jednocześnie dyfuzję pary wodnej. Maksymalna grubość posypki nie powinna być większa niż 60 mm. Zakłady pasów wykładziny powinny wynosić minimum 10 cm.
Układanie płyt jastrychowych Rigidur
Układ płyt jastrychowych
Ze względów akustycznych, przed rozpoczęciem układania elementów jastrychowych zaleca się ułożenie brzegowych pasów izolacyjnych (dylatacyjnych). Surową posadzkę beto-nową wykłada się folią polietylenową 0,2 mm, układając ją na zakładkę (10 cm). Zasypywane przewody instalacyjne powinny być ułożone w rozstawie co najmniej 20 mm i przykryte warstwą podsypki min. 20 mm.*Elementy jastrychowe Rigidur układa się zaczynając od lewego tylnego narożnika pomieszczenia. Wystające felce przy styku ze ścianą należy obciąć. Klej do jastrychu Rigidur nanosi się na felce dwoma pasami, po czym układa się i dociska kolejny element jastrychowy. Należy unikać umieszczania spoin w sąsiedztwie drzwi. Ułożony element mocuje się za pomocą wkrętów Rigidur albo specjalnych ocynkowanych i żywicowanych zszywek.
* Podypkę rozsypuje się z worków na podłoże i wyrównuje łatą prowadzoną po listwach prowadzących. Chodzenie po wyrównanej warstwie podsypki umożliwi rozłożenie kawałków płyt o wymiarach 0,5 x 0,5 m (nie należy stawać na brzegu płyty). Warstwa podsypki do 4 cm nie wymaga zagęszczania, przy większych grubo-ściach po wstępnym wyrównaniu należy podsypkę zagęścić ubijakiem ręcznym i po dosypaniu wyrównać.

Klejenie i mocowanie elementów Rigidur

Długości wkrętów i zszywek należy dobierać tak, aby nie wystawały po spodniej stronie elementów jastrychowych (patrz - tabela). Nadmiar kleju usuwa się szpachelką, a powierzchnie w sąsiedztwie spoin i punktów mocowania szpachlujemy po wyschnię-ciu masą szpachlową Rigidur. Po jastrychu można chodzić gdy klej stwardnieje.
Elementy mocujące i odległości między nimi Wkręty uniwersalne Rigidur [mm] Odległość między wkrętami [mm] Zszywki Odległość między zszywkami [mm]
długość [mm] średnica drutu [mm]

Rigidur E20

Rigidur E30M

3,9 x 19 250 18 ÷ 19 1,4 ÷ 1,6 150
Rigidur E25 3,9 x 22 250 22 1,4 ÷ 1,6 150
Pomiędzy ścianą a suchym jastrychem Rigidur należy ułożyć specjalną taśmę dylatacyjną (2) o grubości 10 mm lub przekładkę z twardej wełny mineralnej lub szklanej. Połączenia z posadzką betonową (8) wykonuje się używając kątownika (6) z wywiniętą na nim folią polietlenową (3). W miejscu otworu drzwiowego suchy jastrych Rigidur po-winien być układany jako ciągły, bez stosowania złączy czołowych. Gdy zastosowanie takiego rozwiązania jest niemożliwe, złącza czołowe opiera się na nieumocowanej do podłoża desce (7), pod którą układa się taśmę uszczel-niającą Rigips (5). Układanie suchego jastrychu na dylatacji konstrukcji budyn-ku pokazane jest na rysunku.
Połączenie ze ścianą

Połączenie z posadzką betonową

Połączenie w rejonie drzwi

Połączenie na dylatacji

1.Rigidur
2.Taśma izolacyjna 10 mm lub przekładka z wełny
3.Folia PE
4.Klej Rigiplan
5.Taśma uszczelniająca
6.Kątownik metalowy
7.Deska lub płyta wiórowa szerokości 100 mm
8.Posadzka betonowa
9.Wykładzina podłogowa
10.OścieżniceDodaj tę stroną do zakładek w serwisie:
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Ostatnia aktualizacja Poniedziałek, 25 Luty 2008 11:10